Blog pagina 4

Blog pagina 4 - articole Scoala Auto

CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutiera

Semnalizarea rutiera Art.29. (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara în conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatori

CAPITOLUL VIII – Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei

Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei Art.118. (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carui raza de competenta a fost constatata fapta. (2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complem

CAPITOLUL X – Dispozitii Finale

Dispozitii Finale Art.131. În desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. Art.132. Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitat

CAPITOLUL II – Vehiculele – Inmatricularea, Inregistrarea si radierea vehiculelor

SECTIUNEA 2 – Înmatricularea, înregistrarea si radierea vehiculelor Art.11. (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le înmatriculeze sau sa le înregistreze, dupa caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea în circulatia pe drumurile p

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art.1. (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta. (2) Dispozitiile prevazut

Pagina