Blog pagina 4

Blog pagina 4 - articole Scoala Auto

CAPITOLUL VIII – Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei

Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei Art.118. (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carui raza de competenta a fost constatata fapta. (2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complem

CAPITOLUL X – Dispozitii Finale

Dispozitii Finale Art.131. În desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. Art.132. Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitat

CAPITOLUL II – Vehiculele – Inmatricularea, Inregistrarea si radierea vehiculelor

SECTIUNEA 2 – Înmatricularea, înregistrarea si radierea vehiculelor Art.11. (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le înmatriculeze sau sa le înregistreze, dupa caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea în circulatia pe drumurile p

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art.1. (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta. (2) Dispozitiile prevazut

CAPITOLUL V – Reguli de circulatie – Obligatii in caz de accident

SECTIUNEA a 5-a – Obligatii în caz de accident Art.75. Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii: a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea într-un asemenea loc;b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;c) &i

Pagina