CAPITOLUL V – Reguli de circulatie – Circulatia autovehiculelor in traficul international

CAPITOLUL V – Reguli de circulatie – Circulatia autovehiculelor in traficul international

SECTIUNEA a 6-a – Circulatia autovehiculelor in traficul international

Art.82.

(1) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, în conditiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori a carui valabilitate este recunoscuta în aceste state pe baza de reciprocitate.

(2) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca îndeplinesc conditiile tehnice prevazute în Conventia asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr.318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2), trebuie sa posede si permis de conducere international.

(4) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta în România pot sa îsi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2) sunt obligate sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.

Art.83.

(1) Persoanele care domiciliaza în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.

(2) Persoanele cu domiciliul în România care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în tara.

(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta în România pot sa îsi preschimbe permisul de conducere, obtinut în alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, într-unul românesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare romanesti se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.